Suharekë: KEDS njofton për punime, në disa fshatra dhe biznese nuk do të ketë rrymë

Suharekë: KEDS njofton për punime, në disa fshatra dhe biznese nuk do të ketë rrymë

KEDS ka njoftuar për punimet që do të bëjë për krijimin e kushteve të sigurisë gjatë punimeve elektromekanike për riparimin e ndarësit të zbarave në anën 35 kV.

1. Nga NS 110/35/10kV Theranda  do të ndërprehen daljet:

Dalja 10 kV Budakova (Kodi: 32000008)  prej orës 10:00 deri në ora 10:10 dhe nga ora 12:00 deri 12:15.

Vendet: Pishina Solid, Reqani I, Reqani II, Dragaqine I, Qadraku I, Pompat e Ujit Mohlan, Greiqevci I, Buzhala I, Budakova II, Budakova.

Arsyeja e ndërprerjes: Për krijimin e kushteve të sigurisë gjatë punimeve elektromekanike për riparimin e ndarësit të zbarave në anën 35 kV.

Dalja 10 kV Ballkani I (Kodi: 32000010)  prej orës 10:00 deri në ora 10:10 dhe nga ora 12:00 deri 12:15.

Vendet: Ballkani I, Ballkani II, Ballkani III, Viva fresh dhe ETC.

Arsyeja e ndërprerjes: Për krijimin e kushteve të sigurisë gjatë punimeve elektromekanike për riparimin e ndarësit të zbarave në anën 35 kV.

Dalja 10 kV Ballkani II (Kodi: 32000011)  prej orës 10:00 deri në ora 10:10 dhe nga ora 12:00 deri 12:15.

Vendet: Ballkani I, Ballkani II, Ballkani III, Viva freshi dhe ETC.

Arsyeja e ndërprerjes: Për krijimin e kushteve të sigurisë gjatë punimeve elektromekanike për riparimin e ndarësit të zbarave në anën 35 kV.

Dalja 10 kV Ballkani III (Kodi: 32000012)  prej orës 10:00 deri në ora 10:10 dhe nga ora 12:00 deri 12:15.

Vendet: Ballkani I, Ballkani II, Ballkani III, Viva freshi dhe ETC.

Arsyeja e ndërprerjes: Për krijimin e kushteve të sigurisë gjatë punimeve elektromekanike për riparimin e ndarësit të zbarave në anën 35 kV.

Dalja 10 kV Shvepsi (Kodi: 32000013)  prej orës 10:00 deri në ora 10:10 dhe nga ora 12:00 deri 12:15.

Vendet: Ben Af, Solid Shpk, Graniti, Stomatologjia, Seti, Bizneset, Ntp Shala Gas.

Arsyeja e ndërprerjes: Për krijimin e kushteve të sigurisë gjatë punimeve elektromekanike për riparimin e ndarësit të zbarave në anën 35 kV.

Dalja 10 kV Studençani (Kodi: 32000018)  prej orës 10:00 deri në ora 10:10 dhe nga ora 12:00 deri 12:15.

Vendet: Studençan, Dobërdelan, Samadraxhë, Motel Illyria, Gurëthyesi ENISI, Celi AG, Sejdi Binaku, Flori Kopshtar, Fabrika e Plastikës Gani Sallauka, Pompat e ujit: Studençan, Dobërdelan dhe Samadraxhë.

Arsyeja e ndërprerjes: Për krijimin e kushteve të sigurisë gjatë punimeve elektromekanike për riparimin e ndarësit të zbarave në anën 35 kV.

RAPORTO