Suharekë: 5 ditë afat bizneseve për vendosjen e flamurit të origjinës

23.01.2019

Drejtoria e Inspeksionit të Komunës së Suharekës duke u bazuar në Udhëzimin Administrativ të Ministrisë së Tregtisë i cili i obligon bizneset tregtare për formën, përmbajtjen dhe përdorimin e flamujve mbi origjinën e produktit njoftohen bizneset për afatin e vendosjes së flamurit të origjinës së produktit. Në bazë të njoftimit thuhet se flamuri i origjinës […]

Suharekë: 5 ditë afat bizneseve për vendosjen e flamurit të origjinës Foto: Ilustrim

Drejtoria e Inspeksionit të Komunës së Suharekës duke u bazuar në Udhëzimin Administrativ të Ministrisë së Tregtisë i cili i obligon bizneset tregtare për formën, përmbajtjen dhe përdorimin e flamujve mbi origjinën e produktit njoftohen bizneset për afatin e vendosjes së flamurit të origjinës së produktit.

Në bazë të njoftimit thuhet se flamuri i origjinës së produktit duhet të vendoset në anën e majtë të çmimit të shitjes.

Pas 5 ditësh Inspeksioni do të ndërmarrë masa ndëshkimore për të gjitha bizneset që nuk e zbatojnë urdhresën.

Udhëzimi administrativ përcakton rregullat lidhur me vendosjen e kësaj etikete që tregon flamurin e shtetit të origjinës së mallrave.

“Flamuri i origjinës së produktit duhet të vendoset afër çmimit të shitjes apo çmimit për njësi jo më larg se 1 centimetër nga çmimi i produktit; Madhësia e flamurit që tregon origjinën e produktit të shtetit duhet të jetë në madhësi proporcionale me çmimin e produktit”, thuhet në dy paragrafët e parë të nenit të katërt.