Si miratohen kandidaturat për kryetarë dhe çfarë ndodhë nëse ka vetëm një kandidat

Kryetari i LDK-së, ashtu sikurse edhe organet e tjera të këtij subjekti politik, zgjidhen me votim të fshehtë.

Kandidimi për kryetar bëhet në Kuvend. Secila kandidaturë duhet të miratohet me 50 për qind plus 1 të delegatëve të pranishëm.

Statuti i LDK-së parashikon se në rast se Kuvendi nuk aprovon më shumë se një kandidaturë, atëherë Kuvendi vendos për mënyrën e përzgjedhjes dhe votimit për kryetar.

RAPORTO