Nga 28 shtatori, ata që kanë test negativ kur hyjnë në Slloveni nuk do të kenë nevojë për karantinë

Në takimin e sotëm me korrespondencë, Qeveria e Republikës së Sllovenisë lëshoi ​​Urdhëresën për vendosjen dhe zbatimin e masave për të parandaluar përhapjen e COVID-19 në pikat kufitare të jashtme dhe në pikat e kontrollit në kufijtë e brendshëm të Republikës së Sllovenisë, e cila do të të botohet në Gazetën Zyrtare të Republikës së Sllovenisë.

Urdhëresa e re ndryshon rregullat për vendosjen e karantinës në bazë të rekomandimit të Komisionit Evropian. Lista e verdhë e vendeve po zëvendësohet nga lista portokalli (vendet me një gjendje të përkeqësuar epidemiologjike). Vendet që nuk janë në listën e gjelbër (vendet e sigurta) ose në listën e kuqe (vendet me një situatë të përkeqësuar epidemiologjike) janë vendosur në listën portokalli.

Hyrja nga vendet në listën e gjelbër

Rregulli që nuk vendoset asnjë karantinë për ata që hyjnë në Slloveni nga vendet në listën e gjelbër vazhdon të zbatohet. Sipas urdhëresës së re, një person gjithashtu konsiderohet se vjen nga një vend në listën e gjelbër nëse ai ka qëndruar në atë vend vazhdimisht për të paktën 14 ditë para se të hyjë në Slloveni dhe mund të sigurojë provën e duhur të tij.

Hyrja nga vendet në listat portokalli dhe të kuqe pa karantinë tani është gjithashtu e mundur në bazë të një testi negativ

Egzon Sadikaj nga Sopija është diagnostifikuar me kancer dhe ka nevojë për ndihmën tuaj

Të nderuar njerëz të vullnetit të mirë, i riu Egzon Sadikaj nga fshati Sopijë e Suharekës është diagnostifikuar me kancer. Shërimi i tij kërkon trajtim jashtë shtetit të Kosovës.

Një personi që hyn në Slloveni, i cili ka vendbanimin në një vend që është në listën e kuqe ose portokalli ose arrin nga një vend i tillë, do të kërkohet të karantinojë për një periudhë dhjetë ditësh për shkak të infeksionit të mundshëm SARS-CoV-2. Sidoqoftë, nga një person nuk do të kërkohet të karantinohet nëse, gjatë kalimit të kufirit, ai paraqet një test negativ SARS-CoV-2 (COVID-19), i cili nuk duhet të jetë më i vjetër se 48 orë dhe është kryer në një shtet tjetër anëtar të BE-së ose Vendi i Zonës Shengen ose Sllovenia nga një organizatë ose tregtar i vetëm që është njohur si i përshtatshëm dhe i besueshëm nga Instituti i Mikrobiologjisë dhe Imunologjisë dhe Laboratori Kombëtar i Shëndetit, Mjedisit dhe Ushqimit dhe është i shënuar në faqen e internetit të Laboratorit Kombëtar të Shëndetit, Mjedisit dhe Ushqimi.

Përjashtime nga karantina dhe kërkesat e testit negativ me rastin e hyrjes nga ndonjë prej vendeve në listën e kuqe ose portokalli

Një total prej 12 përjashtimesh janë përcaktuar kur nuk kërkohet asnjë provë karantine ose negative gjatë hyrjes. Hyrja nga çdo vend në listën e kuqe ose portokalli u lejohet personave të mëposhtëm:

 1. Punëtorët ndërkombëtarë ndërkombëtarë që kanë një marrëdhënie pune në një shtet tjetër anëtar të BE-së ose një vend të zonës Shengen, për të cilin ata ofrojnë prova ose një deklaratë të nënshkruar që justifikon arsyen e kalimit të kufirit si një punëtor ndërkufitar i përditshëm ndërkufitar;
 2. personat e postuar për të kryer detyra në transportin ndërkombëtar ose që kthehen nga detyra të tilla;
 3. personat e angazhuar në tregti që kryejnë transportin e mallrave ose personave në Slloveni ose nga Sllovenia ose kryejnë transportin e mallrave dhe udhëtarëve në tranzit dhe dalin nga Sllovenia brenda 12 orëve nga hyrja
 4. personat që tranzitojnë territorin e Sllovenisë dhe dalin nga Sllovenia brenda 12 orëve nga hyrja;
 5. persona me pasaporta diplomatike;
 6. anëtarët e delegacioneve të huaja që po hyjnë në Slloveni në bazë të një çertifikate ose një ftese zyrtare nga një autoritet shtetëror kompetent ose anëtarëve të një delegacioni zyrtar të Sllovenisë që po kthehen nga jashtë;
 7. përfaqësuesit e autoriteteve të huaja të sigurisë (policia ose një autoritet gjyqësor) të cilët kryejnë detyra zyrtare dhe dalin nga Sllovenia sa më shpejt të jetë e mundur pas përfundimit të këtyre detyrave;
 8. anëtarët e Forcave të Armatosura Sllovene, policia ose punonjësit e autoriteteve shtetërore që kthehen nga vendi i largimit jashtë vendit dhe punonjësit e autoriteteve shtetërore në një udhëtim pune jashtë vendit (atyre u kërkohet të testojnë për SARS-CoV-2 (COVID-19) kur të hyjnë në Slloveni);
 9. personat që kalojnë kufirin (çdo ditë ose herë pas here) për arsye të arsimimit dhe aftësimit ose kërkimit shkencor në Slloveni ose jashtë vendit dhe sigurojnë prova të përshtatshme për këtë dhe prindërit e tyre ose personat e tjerë të transportuar prej tyre që kthehen përtej kufirit brenda 24 orëve nga hyrja;
 10. personat që kalojnë kufirin për shkak të urdhërave personale urgjente të pashmangshme ose për arsye urgjente biznesi dhe sigurojnë provën e duhur të tyre dhe që kthehen përtej kufirit në kohën më të shkurtër të mundshme të kërkuar për përfundimin e detyrës dhe në çdo rast jo më vonë se brenda 48 orëve nga kalimi i kufirit kufiri (kjo vlen edhe për anëtarët e familjes së tyre të ngushtë);
 11. personat që janë transportuar në Slloveni me një ambulancë ose automjet tjetër mjekësor dhe personeli mjekësor shoqërues në automjetin në fjalë;
 12. personat që ofrojnë prova të një ekzaminimi ose procedurë të planifikuar urgjente mjekësore në një shtet tjetër anëtar të BE-së ose një vendi të Zonës Shengen dhe kthehen përtej kufirit menjëherë pas ekzaminimit mjekësor ose procedurës ose sa më shpejt që lejon gjendja e tyre mjekësore (të shoqëruar nga shoqëruesi i tyre kur kjo është absolutisht të nevojshme për shkak të gjendjes së tyre mjekësore).
  Një shembull i provës së përshtatshme të porosive urgjente të pashmangshme të përmendura në pikën 10 do të ishin vendimet e gjykatës ose akte të tjera të ngjashme me të cilat një person
© SuharekaOnline. Të gjitha të drejtat janë të rezervuara.