Ministria e Mbrojtjes publikon emrat e kandidatëve që do t’i bashkohen FSK-së

Ministria e Mbrojtjes i njofton kandidatët në garë për QSU/FSK dhe akademitë tjera gjegjëse për rezultatet e përzgjedhjes.

Bordi përzgjedhës pas përfundimit të testimeve të parapara me rregulloren nr. 03/2020 për Rekrutim në Forcën e Sigurisë së Kosovës ka bërë përzgjedhjen e listës së ngushtë së kandidatëve për kadet.

  • Për QSU/FSK, për “Javën Zero (Testi i karakterit për kadet)”  përzgjidhen këta kandidatë:
KODIIAPLIKACIONITNr. PERSONAL
K1-0005ELE1249275***
K1-0011KOL1242839***
K1-0012GAS1243374***
K1-0014FAZ1243038***
K1-0025CAK1244433***
K1-0003BRA1240631***
K1-0042CIK1233957***
K1-0047DRA1247610***
K1-0060KAB1247762***
K1-0065ISM1240843***
K1-0066HAS1245002***
K1-0075ZEJ1174179***
K1-0080KEL1248385***
K1-0081RIZ1172285***
K1-0085BAJ1244450***
K1-0086VOK1230534***
K1-0127FER1241872***
K1-0127PLA1243853***
K3-0008HAL1245400***
K4-0005SHY1248800***
K4-0007AHM1244574***
K4-0009ÇIT1241708***
K5-0001ISE1243417***
K6-0010KUR1250733***
K6-0013LEC1250672***
K6-0023GAS1243982***
K1-0068HAJ1172191***
  • Lista kandidatëve për QSU/FSK, të eliminuar nga gara:
KODIIAPLIKACIONITNr. PERSONAL
K1-0058HAJ1241678***
K1-0084UKA1240970***
K1-0106MOR1243096***
K1-0045NEZ1235129***
K2-0007TAH1230396***
K3-0016LOK1171212***

*** Kandidatët për QSU/FSK, të eliminuar nga gara nuk kanë arritur kriterin e                                 kalueshmërisë në TOEFL dhe testin e  matematikës në AUK.

  • Për akademinë në Republikën Federale të Gjermanisë, përzgjidhen këta kandidatë:
KODIIAPLIKACIONITNr. PERSONAL
K3-0018KRA1234984***
K1-0098UKA1234584***
  • Për akademinë në Republikën Federale të Gjermanisë, nuk përzgjidhen (eliminohen nga gara) këta kandidatë:
KODIIAPLIKACIONITNr. PERSONAL
K6-0014KUR1244904***
K6-0038LLA1231775***
  • Për akademinë në Republikën e Maqedonisë Veriore, përzgjidhet:
KODIIAPLIKACIONITNr. PERSONAL
K2-0005SKE1240747***

Shënim:

  • Kandidatët të cilët nuk janë përzgjedhur (të eliminuar nga gara), kanë të drejtë ankese brenda afatit dy (2) ditor. Afati ankesës rrjedh ditën pasuese pas publikimit të rezultateve.
  • Ankesa duhet të dorëzohet në G1SHPFSK, për Bordin Përzgjedhës, Kazerma “Adem Jashari” Prishtinë.
  • Kandidatët e përzgjedhur për QSU/FSK, do të njoftohen për kohën dhe procedurat e fillimit të “Javës Zero (Testi i karakterit për kadet)”.
  • Kandidatët në garë për akademinë në Republikën e Turqisë në ditën në vijim do të njoftohen për rezultatet e përzgjedhjes.
© SuharekaOnline. Të gjitha të drejtat janë të rezervuara.