Gjykata Kushtetuese Ligji i Pagave, sindikatat kërkojnë revokimin e masës së pezullimit

Javë më parë Gjykata Kushtetuese mori vendim që Ligji për Paga të pezullohet menjëherë, por ky vendim ka ngjallur pakënaqësi tek shumë sindikata.

Federata e Sindikatave të Shëndetësisë, Sindikata e Policisë, Sindikata e Pavarur e Doganës së Kosovës dhe Sindikata e Zjarrfiksave janë këto sindikata të cilat kanë parashturar kërkesë para Qeverisë së Kosovës dhe Avokatit të Popullit, që këto institucione të adresojnë kërkesat në Gjykatën Kushtetuese për revokim të masës së përkoshme të Ligjit të Pagave.

Sindikatat theksojnë se si rezultat i reformimit të administratës shtetërore, konform direktivave të BE-së, dhe domosdoshmërisë për harmonizimin e pagave të sektorit publik, u iniciua hartimi i Ligjit mbi pagat e sektorit publik, ligj ky që gjatë hartimit dhe finalizimit të së cilit patëm një mobilizim shumë të madh, sidomos të lëvizjeve sindikale që përfaqësojnë punëtorët me qëllim të krijimit të një sistemi të qëndrueshëm të pagave.

“Tash kur përafersisht gjatëdhjetëmije (60.000) punëtorë dhe familjet e tyre priten implementimin e këtij ligji dhe që pagat të procedohen konform një koeficienti të pagesës që është me i dinjitetshme sipas këtij ligji, vërtetë është e dhimbshme që të ballafaqohen më një vendim të tillë të Gjykatës Kushtetuese për pezullim e Ligjit të pagave, duke mos mohuar faktin se për ndonjë kategori të të punësuarve mund të kenë rrjedhur gabime ose shkelje, e të cilat mund të reflektojnë në pagat e tyre, por që si të tilla shumë me lehtë do të mund të evitohen përmes amendamenteve që do të mund të bëhen në Ligjin për paga nga Kuvendi i Kosovës, se sa çfarëdo hapi tjetër që mund të ndërmerret kundër këtij ligji. Ndaj, Qeverisë së Kosovës dhe Avokatit të Popullit ju adresua kjo parashtresë që konform autorizimeve që kanë sipas nenin 113, paragrafin 2, nënparagrafin 1 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, kërkesën tonë ta parashtrojnë para Gjykatës Kushtetuese konform Rregullores së Punës të Gjykatës Kushtetuese, nenit 57, pika 10 dhe 11 dhe të kërkojnë nga  Gjykata Kushtetuese revokimin e masës së përkohshme (pezullimit) për Ligjin e Pagave, të vendosur përmes vendimit të datës 12.12.2019 për lëndën KO 219/19″.

“Duke pasur parasysh rolin krucial të Gjykatës Kushtetuese në mbrojtjen e kushtetutshmërisë dhe mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut, marrë parasysh faktin që përmes këtij vendimi pjesës dërmuese të punëtorëve të institucioneve shtetërore po i cenohen të drejtat legjitime për planifikime familjare mbi bazën e pritjes së pagës me te dinjitetshme të përcaktuar përmes Ligjit të Pagave, shpresojmë që do të hasim në mirëkuptimin tuaj që kërkesa për revokim të vendimit për masë të përkohshme të adresohet dhe aprovohet nga Gjykata Kushtetuese”, thuhet në një njoftim për media të Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës.

© SuharekaOnline. Të gjitha të drejtat janë të rezervuara.