Kundër grevës së mësimdhënësve edhe Këshilli i Nxënësve të Kosovës

14.01.2019

Sindikata e Bashkuar e Arsimit, Shkencës, Kulturës dhe Teknologjisë (SBAShK) para disa jave kanë paralajmëruar se me datën 14 Janar do të zhvillohet greva në afat të pacaktuar, shkaku i kësaj greve është sepse Qeveria nuk ndërmerrë masa për rritjen e koeficientit të pagave deri në 30%, ku Këshilli i Nxënësve të Kosovës (KNK) deklaruan […]

Kundër grevës së mësimdhënësve edhe Këshilli i Nxënësve të Kosovës Foto: Ilustrim

Sindikata e Bashkuar e Arsimit, Shkencës, Kulturës dhe Teknologjisë (SBAShK) para disa jave kanë paralajmëruar se me datën 14 Janar do të zhvillohet greva në afat të pacaktuar, shkaku i kësaj greve është sepse Qeveria nuk ndërmerrë masa për rritjen e koeficientit të pagave deri në 30%, ku Këshilli i Nxënësve të Kosovës (KNK) deklaruan se janë kundër kësaj greve të mësimdhënësve.

Gjatë një komunikate, Këshilli i Nxënësve të Kosovës (KNK) theksuan se ne nuk e përkrahim këtë grevë e cila u organizua nga SBAShK-u.

Në komunikatë thuhet se: “Ne si Këshill i Nxënësve të Kosovës- si organizatë përfaqësuese e nxënësve të gjithë nxënësve të shkollave të mesme në bashkëpunim me Këshillin Rinor Kosovar-KYC  konsiderojmë që pakënaqësitë lidhur me rritjen e pagave, sado legjitime duhet të adresohen në forma tjera, që nuk e pengojnë procesin mësimor, nga i cili pësojnë më shumë, dhe se zëvendësimi i orëve nuk ofron efektin e njëjtë të procesit mësimor”.

Po ashtu, ata theksuan se duke u konsideruar në legjislacionin në fuqi, në ligjin për grevë, ku thuhet se grevat nuk mund të deklarohen, deri sa nuk janë shterrur të gjitha mjetet e pajtimit mes palëve.

Prandaj, KNK ju rekomandon organizatorëve të grevës që ti shterin të gjitha mjetet, në mënyrë që të mos dëmtojnë të drejtën e nxënësve për mësim.

“Andaj KNK duke besuar në të drejtën e mësimdhënësve për grevë, të njëjtëve ju rekomandon të shterin gjitha mjetet, në mënyrë që të mos e dëmtojnë të drejtën tonë për mësim. Greva duhet të ndërpritet, dhe institucionet si SBASHK, Ministria e Arsimit, dhe Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale të bashkëpunojnë për një zgjidhje të përshtatshme”, theksohet në komunikatë.

Dita e sotme, ishte greva e parë nga mësimdhënësit si në çerdhe, shkolla fillore, të mesme, dhe universitare, ku kjo grevë u organizua nga Sindikata e Bashkuar e Arsimit, Shkencës, Kulturës, dhe Teknologjisë.