Kryetari i Preshevës: Për herë të parë në 20 vjet një qeveri e Kosovës dërgon para në Preshevë

Duke pasur parasysh gjendjen e rënduar të shkaktuar nga pandemia COVID-19, Ministria e Financave dhe Transfereve në emër të Qeverisë së Republikës së Kosovës ka marrë vendim për ndarjen e ndihmës financiare në shumën prej 500 mijë euro për komunat e Preshevës, Medvegjës dhe Bujanocit. Një kontribut të jashtëzakonshëm në realizimin e kësaj ndihme ka dhënë zëvendësministri i Ministrisë së Financave dhe Transfereve, z. Ilir Aliu, me prejardhje nga Kapiti – Medvegjë.

Kjo shumë është ndarë për arsye se Qeveria e Kosovës është e vetëdijshme për obligimin që ka për popullatën shqiptare e cila jeton në këto treva. Në këtë frymë, Qeveria është treguar e gatshme t’iu dalë në ndihmë këtyre komunave me shumat përkatëse si më poshtë:

▶️ Për komunën e Preshevës – dyqind mijë euro (200,000.00 €);

▶️ Për komunën e Bujanocit – dyqind mijë euro (200,000.00 €);

▶️ Për komunën e Medvegjës – njëqind mijë euro (100,000.00 €).

Gjithashtu, Ministria e Financave dhe Transfereve njofton se me datën 27 prill, Thesari i Kosovës ka realizuar pagesat, përkatësisht donacionet, për të tri komunat.

Sipas procedurave të zakonshme bankare, këto pagesa janë realizuar si transfere ndërkombëtare nga llogaria e Thesarit në Bankën Qendrore të Republikës së Kosovës, përmes bankës korrespondente “Deutsche Bank AG” (Gjermani) në llogaritë e komunave në Bankën Qendrore të Serbisë, si ndihmë dhe solidaritet për popullatën e atjeshme në këtë kohë pandemie nga Qeveria e Republikës së Kosovës.

Kryetari i Preshevës Shqiprim Arifi, ka folur për ndihmën e ndarë nga Qeveria e Kosovës në vlerë prej 500 mijë euro për përballimin e situatës me pandeminë Covid-19.

Ai theksoi se kjo ndihmë është e para që një Qeveri e Kosovës ka dhënë për Preshevën.

“E para pas 20 vjetëve Qeveria Kurti i ka dhënë këtë ndihmë me 500 mijë euro, aq sa ka pasur mundësi, dhe i ka ndejtë Tani në këtë kohë krize kjo ndihmë është e mirëseardhur”.

RAPORTO