KPK publikon listën e kandidatëve për prokurorë të shtetit që kanë kaluar testin me shkrim

03.07.2024

Këshilli Prokurorial i Kosovës, bazuar në nenin 29, paragrafin 6 të Rregullores nr.02/2022 për Rekrutimin, Provimin, Emërimin dhe Riemërimin e Prokurorëve të Shtetit, pas shqyrtimit të ankesave nga Komisioni për Rishqyrtim i KPK-së, publikon listën përfundimtare të kandidatëve për prokurorë të shtetit, të cilët kanë kaluar testin me shkrim.

KPK publikon listën e kandidatëve për prokurorë të shtetit që kanë kaluar testin me shkrim Foto: Ilustrim

Në linkun e mëposhtëm mund të gjeni listën përfundimtare të kandidatëve për prokurorë të shtetit, të cilët kanë kaluar testin me shkrim: