Kosova radhitet në top 20-shën e “Të Bërit Biznes 2020”

Më poshtë mund ta gjeni Kosovën në listën ekonomisë, e cila ka përmirësuar me shumë lehtësi rezultatet e të bërit biznes.

Në listë gjendet edhe Kosova ku ka avansuar shumë në “Të Bërit Biznes”.

Ekonomitë zgjidhen bazuar në numrin e reformave dhe në atë se sa është përmirësuar rezultati i bërjes së biznesit. Së pari, të bësh biznes zgjedh ekonomitë që zbatuan reformat duke e bërë më të lehtë të bëjnë biznes në tre ose më shumë nga 10 fushat e përfshira në lehtësinë e përgjithshme të këtij viti për të arritur rezultate biznesi. Ndryshimet rregullatore që e bëjnë më të vështirë bërjen e biznesit zbriten nga numri i atyre që e bëjnë më të lehtë. Së dyti, të bërit biznes i rendit këto ekonomi në rritjen e lehtësisë së tyre për të arritur rezultatin e biznesit për shkak të reformave të vitit të kaluar (ndikimi për shkak të ndryshimeve në të ardhura për kokë banori dhe normës së huazimit është i përjashtuar).

Përmirësimi i rezultatit të tyre nuk llogaritet duke përdorur të dhënat e publikuara të vitit 2018, por duke përdorur të dhëna të krahasueshme që kapin rishikimet e të dhënave dhe ndryshimet e metodologjisë kur ato aplikohen. Zgjedhja e ekonomive më të mira përcaktohet nga përmirësimet më të mëdha në lehtësinë e bërjes së rezultateve të biznesit midis atyre me të paktën tre reforma.

Kjo listë e lartë e 20 përmirësuesve nuk pasqyron plotësisht atraktivitetin e një ekonomie për bizneset dhe bazohet thjesht në përmirësimet në 10 fusha të ndryshme rregullatore.

Kosova e bëri më të lehtë të bënte biznes në fushat e trajtimit të lejeve të ndërtimit, marrjes së energjisë elektrike, mbrojtjes së investitorëve të pakicave dhe zbatimit të kontratave. Për të thjeshtuar procesin e saj të lejes së ndërtimit, Komuna e Prishtinës eliminoi kërkesën për të njoftuar fillimin e ndërtimit dhe për të marrë një inspektim vendndodhjeje. Kosova gjithashtu ka përmirësuar besueshmërinë e furnizimit me energji duke investuar shumë në infrastrukturën e rrjetit dhe duke zbatuar një sistem automatik të menaxhimit të energjisë për monitorimin e ndërprerjeve dhe restaurimin e shërbimit. Ndërkohë, Kosova miratoi një ligj të konsoliduar për ndërmjetësimin vullnetar që përfshin të gjitha aspektet e ndërmjetësimit, përfshirë zbatueshmërinë e marrëveshjeve të ndërmjetësimit të zgjidhjes. Kosova gjithashtu miratoi një Ligj të ri për Organizatat e Biznesit që u jep aksionarëve qasje më të gjerë në dokumentet e kompanisë përpara ngritjes së një padie.

© SuharekaOnline. Të gjitha të drejtat janë të rezervuara.