Sipas Raportit të shpenzimeve të fondit burimor të vitit 2017 Komuna e Suharekës kishte shpenzuar afro 26 mijë EURO për furnizim me ushqim dhe pije (jo dreka). [DOKUMENT] Komuna e Suharekës shpenzoi: 145 mijë EURO për udhëtime, 26 mijë EURO furnizim me ushqim dhe pije (jo dreka)

Sipas raportit në fjalë në periudhën Janar – Dhjetor 2017 nën drejtimin e Sali Asllanajt kishte këto shpenzime:
– Shpenzime të udhëtimit 145,281.99 EURO
– Telefona dhe internet 24,986.09 EURO
– Shërbime për këshilla 18,790.92 EURO
– Furnizim me ushqim dhe pije (jo dreka)  25,999.65 EURO