Kjo është vlera e pasurisë së paluajtshme të kryetarit të Komunës së Suharekës, Bali Muharremaj deklaruar në Agjencinë Kundër Korrupsionit. [DOKUMENT] Kryetari i “varfër me 560 mijë EURO pasuri të paluajtshme dhe rrogë 1305 EURO

Kryetari Muharremaj kishte deklaruar se në pronësi të tij ka shtëpi prej 300 m/2, truall 40 m/2, tokë bujqësore 100 ari.

Gjithashtu në formularin dërguar AKK-së kryetari kishte deklaruar dy banesa njëra 105 m/2 dhe tjetra 140 m/2 ndërsa veturën e tij e kishte vlerësuar në shumën prej 10 mijë euro.

Ndërsa rroga që merr nga Komuna si kryetar i saj është 15,668.16 euro neto të hyra vjetore ose përpjestuar për 12 muaj 1,305.68 euro neto /muaj.