[DOKUMENT] Komuna pagoi 5000 EURO për ekskursion dhe 2 bileta për Gjermani

12.11.2018

Në një raport të siguruar nga Zyra Kombëtare e Auditimit për komunën e Suharekës për vitin 2015 shihen shumë parregullsi ndër to keqpërdorimi i parasë publike duke paguar për udhëtimin dhe akomodimin e personave që nuk ishin të punësuar në administratën komunale. Si dhe në një të gjetur tjetër të ZKA-së thuhet se për ekskursion […]

[DOKUMENT] Komuna pagoi 5000 EURO për ekskursion dhe 2 bileta për Gjermani Foto: Ilustrim

Në një raport të siguruar nga Zyra Kombëtare e Auditimit për komunën e Suharekës për vitin 2015 shihen shumë parregullsi ndër to keqpërdorimi i parasë publike duke paguar për udhëtimin dhe akomodimin e personave që nuk ishin të punësuar në administratën komunale.

Si dhe në një të gjetur tjetër të ZKA-së thuhet se për ekskursion të punëtorëve të Komunës kishte paguar hiq më pak se 5000 EURO nga paraja publike duke akomoduar kështu 125 punëtorë të komunës në Shqipëri.