Bali Muharremaj ofron oborrin e komunës për mërgimtarët!

11.12.2018

Kjo bëhet vetëm këtë vit, për të gjetur zgjidhje më të shpejtë, ngase viteve tjera do të ofrohen mundësi parkingu më shumë në qytet. Një ekip është caktuar poashtu, që ti asistoj ata gjatë procedurës së nxerrjes së dokumenteve, për ti evidentuar vonesat dhe paqartësitë eventuale. Në bazë të një vendimi të drejtorisë së Administratës së Komunës […]

Bali Muharremaj ofron oborrin e komunës për mërgimtarët! Foto: Ilustrim

Kjo bëhet vetëm këtë vit, për të gjetur zgjidhje më të shpejtë, ngase viteve tjera do të ofrohen mundësi parkingu më shumë në qytet. Një ekip është caktuar poashtu, që ti asistoj ata gjatë procedurës së nxerrjes së dokumenteve, për ti evidentuar vonesat dhe paqartësitë eventuale. Në bazë të një vendimi të drejtorisë së Administratës së Komunës së Suharekës, merret urdhëresë si vijon:

1. Ju lejohet hyrja ne oborrin e Komunës të gjitha automjeteve private, (që kanë tabela të huaja nga data 17.12.2018 deri më datën 18.01.2019).
2. Punëtorëve të administratës së Komunës ju ndalohet hyrja me automjete në oborrin e Komunës për këtë periudhë të cekur më lartë.
3. Per zbatimin-implementimin e kesaj urdherese kujdeset, sektori i sherbimeve to perbashketa (punetoret e pones).
4. Mos respektimi i kesaj urdherese administrative do to konsiderohet si shkelje e kodit të miresjelljes të punës dhe do të merren masa konform Ligjeve dhe akteve nënligjore të aplikueshme të Republikës së Kosovës.