Bali Muharremaj nënshkruan Memorandum Mirëkuptimi në vlerë 5 milionë euro

12.12.2018

Ky projekt është financuar nga Qeveria e Dukatës së Madhe të Luksemburgut nëpërmjet Luxembourg Aid & Development dhe implementohet nga Lux Development dhe Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë e Republikës së Kosovës. Shuma totale e projektit është 5 milion euro, dhe aktivitetet e saj janë të shpërndara në tri rezultate kryesore të saj: • […]

Bali Muharremaj nënshkruan Memorandum Mirëkuptimi në vlerë 5 milionë euro Foto: Ilustrim

Ky projekt është financuar nga Qeveria e Dukatës së Madhe të Luksemburgut nëpërmjet Luxembourg Aid & Development dhe implementohet nga Lux Development dhe Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë e Republikës së Kosovës.

Shuma totale e projektit është 5 milion euro, dhe aktivitetet e saj janë të shpërndara në tri rezultate kryesore të saj:
• Ndryshimet në kornizën ligjore dhe strukturës qeverisëse të sektorit të AAP-së;
• avancimi i institucioneve të AAP-së, rritja e ndërlidhjes dhe cilësisë së kurrikulës së ofruar; dhe
• zhvillimi, përmirësimi dhe ndërlidhja e sistemeve të informacionit, duke përfshirë edhe ato të dedikuara për sektorin e udhëzimit në karrierë.