Arriti deri në 1 miliardë euro borxhi publik i Kosovës

30.11.2018

Borxhi publik në 2018 ka arritur në mbi 1 miliardë euro, që është për 11% më i lartë duke krahasuar me vitin e 2017, njoftoi Banka Qendrore e Republikës së Kosovës. Sektroi fiskal deri në muajin shtator të vitit 2018 ishte karakteriuzar me rritje të hyrave dhe shpenzimeve buxhetore prej 5% më kuptimisht 10.4%, njofton […]

Arriti deri në 1 miliardë euro borxhi publik i Kosovës Foto: Ilustrim
Borxhi publik në 2018 ka arritur në mbi 1 miliardë euro, që është për 11% më i lartë duke krahasuar me vitin e 2017, njoftoi Banka Qendrore e Republikës së Kosovës.
Sektroi fiskal deri në muajin shtator të vitit 2018 ishte karakteriuzar me rritje të hyrave dhe shpenzimeve buxhetore prej 5% më kuptimisht 10.4%, njofton BQK raportoi RTK.
“Rritja e borxhit publik në Kosovë i atribuohet rritjes së borxhit të brendshëm përderisa borxhi i jashtëm publik u karakterizua me rënie. Si përqindje e BPV-së, borxhi publik ka arritur në 16.9 për qind nga 15.7 për qind sa ishte në TM3 2017”, thuhet në raportin e BQK-së, “Vlerësimi Tremujor i Zhvillimeve Makroekonomike”.
Buxheti i Kosovës regjistroi suficit primar buxhetor prej 9 milionë euro ‘Në vitin 2017 në të njejtën periudhë u regjistruan 60 milionë euro suficit’.