A dënohesh nëse vret hajnin që hy në shtëpi?

01.12.2018

Avokati Tomë Gashi thotë se këto raste janë të parapara me nenin 12 të kodit penal të Kosovës. Ky nen parasheh çka është mbrojtja e nevojshme, dhe nëse vepron në mbrojtje të nevojshme për të mbrojtur veten apo tjetrin nga sulmi i atëçastshëm/momental, dhe i kundërligjshëm dhe real. Gashi thotë se mbrojtja duhet të jetë […]

A dënohesh nëse vret hajnin që hy në shtëpi? Foto: Ilustrim

Avokati Tomë Gashi thotë se këto raste janë të parapara me nenin 12 të kodit penal të Kosovës. Ky nen parasheh çka është mbrojtja e nevojshme, dhe nëse vepron në mbrojtje të nevojshme për të mbrojtur veten apo tjetrin nga sulmi i atëçastshëm/momental, dhe i kundërligjshëm dhe real.

Gashi thotë se mbrojtja duhet të jetë në proporcion me shkallën e rrezikut që paraqet sulmi.

“Kjo është fare qartë e paraparë me nenin 12 të kodit penal të Kosovës. Ky nen parasheh çka është mbrojtja e nevojshme, dhe nëse vepron në mbrojtje të nevojshme për të mbrojtur veten apo tjetrin nga sulmi i atëçastshëm/momental, dhe i kundërligjshëm dhe real. Mbrojtja duhet të jetë në proporcion me shkallën e rrezikut që paraqet sulmi. Ndërsa se a paraqet mbrojtje të nevojshme apo tejkalim të tij/saj, vlerësohet në çdo rast konkret dhe krejtësisht varet se çfarë situate konkrete ndodh në secilin rast”, ka thënë Gashi.

Ai thotë secili ka të drejtë të mbrohet në secilën mënyrë të përshtatshme dhe ai nuk duhet të dënohet fare, sepse sipas Gashit, në çdo rast ai që mbrohet është viktimë dhe viktima nuk duhet të ndiqet penalisht në asnjë rast.

“Në parim secili që mbrohet nga hajnat e dhunshëm ka të drejte të mbrohet në secilën mënyrë të përshtatshme dhe ai nuk duhet të dënohet fare, sepse në çdo rast ai që mbrohet është viktimë, dhe viktima nuk duhet të ndiqet penalisht në asnjë rast”, ka treguar Gashi.