Qytetarë me të drejtë vote në Komunën e Suharekës:
68,474
Subjekti politik Funksioni Nr. i asambleistëve (2017)
PDK Nënkryetar i degës 6