Qytetarë me të drejtë vote në Komunën e Suharekës:
66,763
Subjekti politik Funksioni Nr. i asambleistëve (2017)
PDK Nënkryetar i degës 6