Qytetarë me të drejtë vote në Komunën e Suharekës:
68,474
Subjekti politik Funksioni Nr. i asambleistëve (2017)
LDK Kryetar i degës 9