Rrenë vs. Vërtetë

90 DITË / Premtimi i kryetarit, nuk përfundon ndërtimi i Shtëpisë së Kulturës 90 DITË / Premtimi i kryetarit, nuk përfundon ndërtimi i Shtëpisë së Kulturës

Në fund të muajit maj të këtij viti kryetari i Komunës së Suharekës, Bali Muharremaj kishte vendosur të shkëpuste kontratën për projektin “Ndërtimi i Shtëpisë së Kulturës Ukë Bytyçi” si rezultat i mosrespektimit së afateve kohore nga ana e operatorit ekonomik dhe shkeljeve të kushteve të kontratës. Sipas zyrës së kryetarit deri te shkëputja e […]