12.05.2019, 11:17

LVV: Qeverisja lokale për herë të dytë po përgatitet të abuzoj me paranë publike

Në emër të rrugës Brigada 123 qeverisja lokale për herë të dytë po përgatitet të abuzoj më paranë publike.

Në mbledhjen e asamblesë komunale të mbajtur më datë 31.01.2018 u votua për planin afat mesëm për investimet kapitale të vitit 2018 në Komunën e Therandës, ndër projektet e parapara ishte edhe rregullimi i rrugës Brigada 123-qendër, të cilës iu ndanë 380.000€, rregullimi i kësaj rruge nuk ndodhi, mjetet e parapara për rregullimin e rrugës Brigada 123-qendër nuk u destinuan aty ku është paraparë por u shfrytëzuan për shërbime të tjera pa u përfillur procedurat ligjore(duke u anashkaluar asambleja komunale)

Tani përmes një kontrate e cila ka vlerën 418.000€ titulli i së cilës është “Sanimi dhe mirëmbajtja e rrugëve lokale” rrugës Brigada 123 në qendër vetëm po i mbushen gropat.

Operatori ekonomik i cili e ka fituar këtë tender është në pronësi të një zyrtari të AAK-së, ky operator ekonomik ka ofertuar me çmim më të shtrejtë se 5 operatorët ekonomik të tjerë dhe është shpallur fitues (dyshohet për kontratë të kurdisur), thuhet në njoftimin e LVV-së dega në Suharekë.

N.T.P.SH “HALITI” gjiganti i ndërtimit në Suharekë

Të investosh në të ardhmen është gjëja më e duhur që çdo person do duhej ta ketë parasysh në secilin hap të jetës. E ardhmja është edhe më e sigurt nëse zgjedh rrugën dhe partnerin e duhur!

/SuharekaOnline/