Suharekë, gjatë vitit 2020 u miratuan 44 akte administrative

 • 17.03.2022
Suharekë, gjatë vitit 2020 u miratuan 44 akte administrative

Zyra Ligjore dhe për punë të Kuvendit Komunal, gjatë vitit 2020, ka kryer punët në bazë të përshkrimit të detyrave të punës dhe duke u bazuar në dispozitat ligjore dhe dispozitat tjera të akteve nënligjore dhe rregulloreve të punës të cilat janë në kompetencë të tyre dhe të autorizimeve të marruar nga organi kompetent.

Raporti përmban aktivitetin politik/ legjislativë të Kuvendit të Komunës si dhe aktivitetet e pjesës ekzekutive të Kryetarit të Komunës.


Pushteti i tanishëm lokal është konstituar në bazë Ligjit Nr-03/L-040, për Vetëqeverisje Lokale, “Gazeta zyrtare e Republikës së Kosovës, Nr-28/2008” me datën 20.12.2017, është bërë konstituimi i pushtetit legjislativ dhe a’i ekzekutiv si dy organe shumë të rëndësishme për implementimin e të gjitha strategjive politike, për zhvillimin ekonomik lokal të Komunës tonë.

Gjatë kësaj periudhe raportuese të vitit 2020, janë mbajtur mbledhjet si më poshtë:

 1. Kuvendi i Komunës (Asambleja) e cila ka mbajtur 12, (dymbëdhjetë) mbledhje të
  rregullt;,
 2. Komitetit për Politik dhe Financa ka mbajtur 12, (dymbëdhjetë) mbledhje të rregullt;
 3. Komiteti për Komunitete ka mbajtur 12, (dymbëdhjetë) mbledhje të rregullt;
 4. Këshilli komunal për siguri në bashkësi (KKSB-ja) ka mbajtur 6, (gjashtë) mbledhje, të
  rregullt.

Gjatë kësaj periudhe nga ana e Kuvendit të Komunës në Suharekë, janë miratuar gjithsej 44 akte administrative, me të cilat akte administrative rregullohet një rast, apo një çështje e ndarë dhe konkrete brenda territorit tё Komunës së Suharekës dhe ata janë:

 1. Vendimi për miratimin e nismës të Kryetarit të Komunës së Suharekës për të hyrë në
  bashkëpunim ndër-komunal me Komunat tjera të Republikës së Kosovës
 2. Vendimi për shpallje “Qytetar Nderi” i Komunës së Suharekës
 3. Vendimi për miratimin e raportit përfundimtar të komisionit për shqyrtimin e ofertave
  Faqe 2 nga 3
  për dhënien në shfrytëzim afatgjatë të pronës së paluajtshme të Komunës
  4.Vendimi për miratimin e planit të veprimit për transparencën në Komunën e Suharekës
  për periudhen 2020-2023.
 4. Vendimi për ndryshim-plotësimin e vendimit 01-Nr-020-8571, tё datës 26.02.2018
  6.Vendimi për miratimin e Planit Komunal për Ri-integrimin e Qëndrueshëm te
  Personave të Riatdhesuar në Komunë Suharekës për periudhen 2020-2022
 5. Vendimi për ndryshim-plotësimin e vendimit 01-Nr-463-18645, tё datës 28.04.2017
 6. Vendimi për miratimin e llogarisë përfundimtare të të ardhurave dhe të shpenzimeve të
  buxhetit të Komunës së Suharekës për periudhën Janar–Dhjetor 2019
 7. Vendimi për bartjen dhe alokimin e mjeteve vetanake të realizuara në vitin 2018 dhe 2019,
  të përcillën për shfrytëzim në vitin fiskal 2020
 8. Rregullore për menaxhimin e mbeturinave në territorin e Komunës së Suharekës
 9. Vendimi për ndryshim-plotësimin e vendimit 01-Nr-016-5821, tё datës 08.02.2018
 10. Vendimi për caktimin e vlerës së bonus banimit
 11. Vendimi për themelimin e Teatrit të Qytetit
 12. Vendimi për caktimin e lokacionit të varrezave për fshatin Duhël
 13. Vendimi për dhënien e pëlqimit për të zhvilluar procedurat përmes konkurrimit tё hapur
  për dhënien në shfrytëzim afatgjatë deri nё 99, (nёntëdhjetё e nёntё) vite të pronës së
  paluajtshme të Komunës
 14. Vendimi për miratimin e raportit për vitin 2019, të komisionit komunal të aksionarëve të
  NPL “Stacioni i Autobusëve” SH.A.
 15. Vendimi për ndryshim-plotësimin e vendimit 01-Nr-020-8571, tё datës 26.02.2018
 16. Vendimi për ndryshim-plotësimin e vendimit 01-Nr-016-7819, tё datës 31.01.2019
 17. Vendimi për miratimin e kornizës afatmesme buxhetore për Komunën e Suharekës për
  vitin 2021–2023
 18. Vendimi për dhënien e pëlqimit për të zhvilluar procedurat e konkurimit të hapuar për
  dhënien në shfrytëzim afatëgjatë të pronës së paluajtshme të Komunës
 19. Vendimi për dhënien në shfrytëzim afatgjatë të pronës së paluajtshme të komunës-Banesat
 20. Vendimi për dhënien në shfrytëzim afatgjatë të pronës së paluajtshme të komunës-Zona
 21. Vendimi për dhënien në shfrytëzim afatgjatë të pronës së paluajtshme të komunës-Agi
 22. Vendimi për hapjen e shqyrtimit publik të projekt-dokumentit të Planit Zhvillimor
  Komunal
 23. Vendimi per miratimin e marrveshjes nder-komunale
 24. Vendimi për miratimin e pakos ekonomike emërgjente për shkak të pandemisë nga
  COVID-19
 25. Vendimi për dhënen e pëlqimit për të zhvilluar procedurat e ankandit publik për dhënien
  në shfrytëzim afatshkurtër të pronës së paluajtshme të Komunës së Suharekës
 26. Vendimi për alokimin e mjeteve brenda fondit burimor (38), Granti Qeveritar –Rezervat
  për vitin fiskal 2020
 27. Vendimi për formimin e Komisionit
 28. Vendimi për dhënen e pëlqimit për të zhvilluar procedurat e ankandit publik për
  dhënien në shfrytëzim afatshkurtër të pronës së paluajtshme të Komunës së Suharekës
 29. Vendimi për miratimin e të hyrave e të dalurave të buxhetit të Komunës së Suharekës
  për vitin 2021
 30. Për ndryshim-plotësimin e vendimit 01-Nr-016-18197, tё datës 21.05.2020
 31. Vendimi për dhënen e pëlqimit për të zhvilluar procedurat e ankandit publik për dhënien
  në shfrytëzim afatshkurtër të pronës së paluajtshme të Komunës së Suharekës
 32. Vendimi për dhënen e pëlqimit për të zhvilluar procedurat e konkurimit të hapur për
  dhënien në shfrytëzim afatgjatë të pronës së paluajtshme të Komunës së Suharekës
 33. Vendimi për shpalljen e intersit të përgjithshem
 34. Vendimi për caktimin e normave tatimore për tatimin në pronën e paluajtshme
 35. Vendimi për shfuqizimin e vendimeve
 36. Vendimi për formimin e komisionit
 37. Vendimi për dhënen e pëlqimit për të zhvilluar procedurat e ankandit publik për dhënien
  në shfrytëzim afatshkurtër të pronës së paluajtshme të Komunës së Suharekës
  Faqe 3 nga 3
 38. Vendimi për dhënen e pëlqimit për të zhvilluar procedurat e ankandit publik për dhënien
  në shfrytëzim afatshkurtër të pronës së paluajtshme të Komunës së Suharekës
 39. Vendimi për subvencionimin e qytetarëve të Komunës së Suharekës te infektuar me covid19
 40. Vendimi për dhënen e pëlqimit për të zhvilluar procedurat e ankandit publik për dhënien në
  shfrytëzim afatshkurtër të pronës së paluajtshme të Komunës së Suharekës
 41. Vendimi për miratimin e planit të punës i Kuvendit të Komunës në Suharekë, për vitin
  2020 dhe orari i mbledhjeve të Kuvendit të Komunës, Komitetit për Politikë dhe Financa
  dhe Komitetit për Komunitet për vitin 2020.
 42. Vendim për miratimin e planit vjetor i punës për Këshillin Komunal për Siguri në Bashkësi
  (KKSB) për periudhën janar-dhjetor për vitin 2020.

Është miratuar një (1) Rregullorja për menaxhimin e mbeturinave në territorin e Komunës së Suharekës, më të cilat rregullohen çështjet e ndarë konkrete brenda territorit tё Komunës.

Të gjitha këto vendime dhe Rregullore janë dërguar në Ministrin administrimit të pushtetit lokal në Prishtinë, konform nenit 81, të ligjit për vetëqeverisje lokale dhe nenit 8, lidhur me nenin 9, tё Rregullores, Nr-10/2019, për procedurat e hartimit dhe publikimin e akteve tё Komunave, për shqyrtim dhe harmonizim të ligjshmërisë dhe nuk kanë pasur ndonjë rekomandim apo vërejtje nga ana e tyre për këtë çështje, çka do të thotë nuk kanë bërë tejkalim të kompetenca si organ legjislativ.

Zyra Ligjore dhe për punë të Kuvendit Komunal, njëkohësisht ka përgatitur aktvendime, vendime, udhëzime, urdhëresa, marrëveshje, kontrata, kërkesa, ankesa, njoftime si dhe shkresa të ndryshme për Kuvendin e Komunës në Suharekë dhe për Zyrën e Kryetarit të Komunës, po ashtu ka asistuar edhe nëpër komisione të ndryshme duke ju dhënë këshilla Juridike si dhe duke ju ndihmuar në hartimin e procesverbaleve.

Po ashtu, është theksuar se qëllimi i këtij raporti konsiston në paraqitjen kronologjike të gjitha aktiviteteve kryesore që ka pasur-Aktiviteti politik/legjislativi dhe aktivitetet e pjesës ekzekutive për periudhën janar-dhjetor të vitit 2020.

N'minuta
Suharekë, rruga e lagjes “Fan Noli” vërshohet nga mbeturinat, ankohen qytetarët
Suharekë, rruga e lagjes “Fan Noli” vërshohet nga mbeturinat, ankohen qytetarët
[FOTO] Vetura përplaset me ujkun në autostradën Prizren-Suharekë
[FOTO] Vetura përplaset me ujkun në autostradën Prizren-Suharekë
Disa të rinj kapen në video duke dëmtuar ulëset në “Shtigjet e Ecjes”, Muharremaj kërkon intervenimin e policisë
Disa të rinj kapen në video duke dëmtuar ulëset në “Shtigjet e Ecjes”, Muharremaj kërkon intervenimin e policisë
Ganimete Hoxha nga fshati Budakovë ka nevojë për ndihmën tuaj
Ganimete Hoxha nga fshati Budakovë ka nevojë për ndihmën tuaj
Suharekë, zjarrfikësit vazhdojnë të përballen me zjarre malore
Suharekë, zjarrfikësit vazhdojnë të përballen me zjarre malore
Ambient i pastër, “betonizohet” rruga në Zonën Industriale
Ambient i pastër, “betonizohet” rruga në Zonën Industriale
Zjarr mbi fshatin Sallagrazhdë
Zjarr mbi fshatin Sallagrazhdë
Kapen me marihuanë, arrestohen 4 të rinj në Suharekë
Kapen me marihuanë, arrestohen 4 të rinj në Suharekë
Aksident në autostradë në drejtimin Suharekë-Prizren, raportohet për të lënduar
Aksident në autostradë në drejtimin Suharekë-Prizren, raportohet për të lënduar
Aksident në autostradë në drejtimin Suharekë-Prizren, një person i lënduar rëndë
Aksident në autostradë në drejtimin Suharekë-Prizren, një person i lënduar rëndë