Auditori për Komunën e Suharekës: Dobësi në subvencionim të OJQ-ve, keqklafisikim i shpenzimeve, pranim i faturave pa raport të shërbimit të kryer…

Në raportin e Zyrës së Auditorit për vitin 2021 të siguruar nga SuharekaOnline për Komunën e Suharekës thuhet se në këtë institucion ka gjetur keqklasifikim të shpenzimeve në kategori ekonomike, prezantim/shpalosje jo e saktë e detyrimeve kontingjente në PFV, dobësi në regjistrimin e pasurive e mangësi në procesin e vlerësimit të aplikacioneve për subvencionimin e OJQ-ve.

Auditori për Komunën e Suharekës: Dobësi në subvencionim të OJQ-ve, keqklafisikim i shpenzimeve, pranim i faturave pa raport të shërbimit të kryer…

Keqklasifikimi i shpenzimeve në kategori ekonomike

Çështjet që ndikojnë në opinionin e auditimit, Keqklasifikimi i shpenzimeve në kategori ekonomike


Gjetja si në vijim: Neni 18, paragrafi 3, i Rregullës Financiare Nr. 01/2013/MF “Mbi shpenzimin e parasë publike”, përcakton se shpenzimet duhet të kenë kodet adekuate të përcaktuara me Udhëzimin Administrativ për planin kontabël.

Bazuar në testet e kryera rezulton se kishte raste të klasifikimit jo të duhur të shpenzimeve si në vijim:
Shpenzimet për softuer, fotokopje dhe tavolina, në shumën 25,000€, ishin regjistruar në kategorinë mallra & shërbime në vend që të klasifikohen në kategorinë e investimeve kapitale;
Shpenzimet për projektin “Mirëmbajtja dhe pastrimi i rrugëve nga bora”, në shumën 65,000€, ishin regjistruar në kategorinë e investimeve kapitale në vend që të klasifikohen tek mallra & shërbime;
Shpenzimet për projektin “Ndërtimi i serave për fermerë”, në shumën 61,780€, ishin regjistruar në kategorinë e investimeve kapitale në kodin ekonomik investime në vijim, në vend që të klasifikohen tek subvencione & transfere, dhe;
Shpenzimet për projektin “Rregullimi dhe ndërtimi i shtallave për bagëti të fermerëve”, në shumën 58,271€, ishin regjistruar në kategorinë e investimeve kapitale në kodin ekonomik investime në vijim, në vend që të klasifikohen tek subvencione & transfere.

Keqklasifikimet kishin ndodhur për shkak se këto shpenzime ishin planifikuar dhe buxhetuar gabimisht.

Klasifikimet ekonomike jo të sakta prezantojnë pamje jo të drejtë të shpenzimeve në pasqyra financiare, duke mbivlerësuar/ nënvlerësuar kategorinë ekonomike të shpenzimit, dhe nuk pasqyrojnë drejtë informacionet për kategoritë përkatëse të shpenzimeve.

Prezantimi/shpalosja jo e saktë e detyrimeve kontingjente në PFV

Sipas Rregullores MF nr. 01/2017, Neni 3 1.1. Detyrim kontingjent – është një detyrim i cili materializohet vetëm pas ndodhjes së disa ngjarjeve të caktuara në të ardhmen; dhe Neni 18 Organizatat buxhetore në harmoni LMFPP-në raportojnë të gjitha detyrimet kontigjente.

Në raportin vjetor financiar ishin shpalosur detyrime kontingjente në shumë 509,356€, mirëpo kjo shumë është e pasaktë për shkak të përfshirjes edhe të dy rasteve të përfunduara (22,560€ dhe 44,125€), që rezulton me mbivlerësim të detyrimeve kontigjente për 66,685€.

Përfshirja e detyrimeve që janë të ekzekutuara tek shpalosja e detyrimeve kontingjente ka rrjedhur si rezultat i mungesës së vëmendjes nga zyrtarët të cilët mbajnë evidencat lidhur më detyrimet kontingjente dhe nga pamjaftueshmëria e kontrollit të brendshëm.

Mos prezantimi i plotë i detyrimeve kontigjente (eventualiteteve), shkakton mbivlerësim/ nënvlerësim të tyre, dhe për pasojë mund të ketë implikime buxhetore për mbulimin e detyrimeve financiare në vitin pasues, në rast të humbjes së këtyre kontesteve

Mangësi në procesin e vlerësimit të aplikacioneve për subvencionimin e OJQ-ve

Sipas nenit 20 pika 3.1 të Rregullores MF nr. 04/2017 – Mbi kriteret, standardet dhe procedurat e financimit publik të OJQ-ve parashihet që, aplikuesit të ofrojnë dëshmi se kanë kryer të gjitha obligimet tatimore dhe kontributet pensionale sipas legjislacionit në fuqi; ose në rast të ekzistencës së detyrimeve, aplikuesit të ofrojnë një marrëveshje me autoritetet tatimore për përmbushjen e detyrimeve të tilla.

Bazuar në testet e kryera rezulton se, katër OJQ * fituese të subvencioneve janë përzgjedhur pa i plotësuar të gjitha kriteret e përcaktuara si: dëshmitë për kryerjen e obligimeve tatimore dhe pensionale ndaj Administratës Tatimore. Shuma vjetore e këtyre katër përfituesve të subvencioneve në total ishte 20,500€.

Kjo ka ndodhur nga neglizhenca e komisionit të vlerësimit të cilët nuk kanë marrë parasysh kërkesat e rregullores me rastin e vlerësimit dhe ndarjes së subvencioneve dhe transfereve.

Përzgjedhja e përfituesve nga Komisioni vlerësues, pa u përmbushur kriteret e parapara në thirrjen publike, paraqet dëmtim të buxhetit dhe jo transparencë publike.

Pranimi i faturave, pa raport të pranimit për shërbimin e kryer

Rregulla financiare nr. 01/2013 për Shpenzimin e parave publike, në nenin 24 për pranimin dhe pagesën e faturës, ndër të tjera parasheh që të gjitha faturat duhet të pranohen duke zbatuar procedurat e kontrollit të brendshëm për qarkullim të dokumentacionit si: të siguruarit e raportit të pranimit të mallit/ shërbimit nga zyrtari/ komisioni i autorizuar.

Për projektet “Lot 1 – Projektet për parandalimin e vërshimeve në Suharekë dhe Lot 2 – Varrezat e qytetit” dhe “Trajtimi i qenëve endacak” ishin pranuar faturat të listuara në listën e obligimeve, me shumat përkatëse 20,200€ dhe 2,508€, pa u siguruar paraprakisht raporti i pranimit të shërbimit (situacionit) nga të autorizuarit.

Sipas Komunës, pranimi i faturave pa siguruar paraprakisht raport të pranimit të shërbimit (situacionit) nga të autorizuarit është bërë si pasojë e mosfunksionimit të duhur të kontrolleve të brendshme.

Pranimi i faturave pa siguruar paraprakisht raportet e pranimit (situacionet), len hapësirë të pagesave të atyre faturave dhe të keqpërdorimit të parasë publike.

Buxheti final në raport me buxhetin fillestar është rritur për 1,355,574€. Kjo rritje është rezultat i rritjes nga granti qeveritar për 257,120€, bartjes së mjeteve nga të hyrat vetanake në vlerë prej 778,413€, donacioneve të brendshme dhe të jashtme në shumë prej 226, 196€ si dhe të financimi nga huamarrjet në shumë prej 93,845€.

Në vitin 2021 Komuna ka shpenzuar 96% të buxhetit final ose 16,922, 197€, deri sa në vitin paraprak ishte rreth 92%.

RaportiAuditimit_K_SU_2021_Shqip_watermark

KOMENTE0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

N'minuta
Suharekë, rruga e lagjes “Fan Noli” vërshohet nga mbeturinat, ankohen qytetarët
Suharekë, rruga e lagjes “Fan Noli” vërshohet nga mbeturinat, ankohen qytetarët
[FOTO] Vetura përplaset me ujkun në autostradën Prizren-Suharekë
[FOTO] Vetura përplaset me ujkun në autostradën Prizren-Suharekë
Disa të rinj kapen në video duke dëmtuar ulëset në “Shtigjet e Ecjes”, Muharremaj kërkon intervenimin e policisë
Disa të rinj kapen në video duke dëmtuar ulëset në “Shtigjet e Ecjes”, Muharremaj kërkon intervenimin e policisë
Ganimete Hoxha nga fshati Budakovë ka nevojë për ndihmën tuaj
Ganimete Hoxha nga fshati Budakovë ka nevojë për ndihmën tuaj
Suharekë, zjarrfikësit vazhdojnë të përballen me zjarre malore
Suharekë, zjarrfikësit vazhdojnë të përballen me zjarre malore
Ambient i pastër, “betonizohet” rruga në Zonën Industriale
Ambient i pastër, “betonizohet” rruga në Zonën Industriale
Zjarr mbi fshatin Sallagrazhdë
Zjarr mbi fshatin Sallagrazhdë
Kapen me marihuanë, arrestohen 4 të rinj në Suharekë
Kapen me marihuanë, arrestohen 4 të rinj në Suharekë
Aksident në autostradë në drejtimin Suharekë-Prizren, raportohet për të lënduar
Aksident në autostradë në drejtimin Suharekë-Prizren, raportohet për të lënduar
Aksident në autostradë në drejtimin Suharekë-Prizren, një person i lënduar rëndë
Aksident në autostradë në drejtimin Suharekë-Prizren, një person i lënduar rëndë