90 ditë Afër 120 ditë pune, plus 70 mijë euro për Shtëpinë e Kulturës “Ukë Bytyçi”

Në fund të muajit maj të këtij viti kryetari i Komunës së Suharekës, Bali Muharremaj kishte vendosur të shkëpuste kontratën për projektin “Ndërtimi i Shtëpisë së Kulturës Ukë Bytyçi” si rezultat i mosrespektimit së afateve kohore nga ana e operatorit ekonomik dhe shkeljeve të kushteve të kontratës.

Sipas zyrës së kryetarit deri te shkëputja e kontratës kishte ardhur edhe përkundër insistimit të Komunës së Suharekës, që ky projekt të realizohet, nuk ishte treguar gatishmëri nga ana e operatorit ekonomik sipas kërkesave të autoritetit kontraktues.

Në ditën kur edhe kishte vendosur që të shkëpuste kryetari Muharremaj kishte njoftuar se Komuna e Suharekës do të ndërmerr të gjitha masaj ligjore dhe do të vazhdoj me procedura të reja për këtë projekt, në mënyrë që i njëjti të realizohet në afatin sa më të shpejtë të mundshëm.

Madje në një konferencë për media të mbajtur më datën 5 korrik Muharremaj është zotuar që pjesa e vrazhdë e ndërtimeve të shtëpisë së kulturës do të jetë e gatshme jo më larg se në muajin nëntor të këtij viti.

Më datën 10 korrik në bazë të procedurave tenderuese N.N.SH “TOP PROJEKT” nga Prishtina dhe Komuna e Suharekës kanë lidhur kontratë për “Ndërtimin e shtëpisë së Kulturës, Ukë Bytyçi-Faza e I-rë”. Sipas kërkesës së Komunës së Suharekës në këtë kontratë punët duhet të përfundojnë jo më shumë se 90 ditë sipas dinamikës së punës.

LEXO EDHE:  Si pritet të ndikojë rishikimi i buxhetit të shtetit për 2020 në projektet kapitale të MI-së

Në mes të muajit nëntor (14 nëntor 2019) ku nga data e nënshkrimit të marrëveshjes kanë kaluar gjithsej 90 ditë pune duke përjashtuar datën 12 gusht (ditë e hëne) që ishte festë zyrtare, edhe pse kompania e kontraktuar ka vazhduar punimet edhe gjatë ditëve të fundjavës.

Bazuar në premtimin e kryetarit Muharremaj punimet e vrazhda të Shtëpisë së Kulturës “Ukë Bytyçi” duhet të përfundojnë jo më larg se 14 nëntor 2019 e që i bie se periudha 90 ditore e ndërtimit të Shtëpisë së Kulturës duhej të përfundonin.

Sot më 25 dhjetor kanë kaluar gjithsej 118 ditë pune dhe Komuna e Suharekës ka shpërblyer me tender në vlerë prej 69.163,60 euro të njëjtën kompani për punë shtesë në Shtëpinë e Kulturës “Ukë Bytyçi”.

Ajo çka është për tu habitur është se në tenderin e dytë për punë shtesë të shpallur më 4 dhjetor 2019 Komuna e Suharekës në mesin e afro 70 mijë eurove do të paguajë edhe për furnizimin me material çka kishte paguar në tenderin e parë.

Konkretisht i bie që në tenderin e parë paramasat dhe parallogaritja ishte jo e saktë. Këtu lind pikëpyetja, nëse te Shtëpia e Kulturës kalohen afatet dhe nuk planifikohet siç duhet paramasa, Çka do të ndodh te Sheshi i Qytetit?!