Gjykata dënon dy persona për fajde – njërin me 18 muaj burgim dhe 25 mijë € e tjetrin 1 vit burgim e 10 mijë €

05.07.2024

Remzi Jahiri është dënuar me 1 vite e gjysmë burgim dhe 25 mijë euro gjobë pasi akuzohet për fajde përderisa Hilmi Dudi është dënuar me 1 vit burgim dhe 10 mijë euro gjobë pasi ngarkohet për ndihmë në kryerjen e veprës penale të fajdesë.

Gjykata dënon dy persona për fajde – njërin me 18 muaj burgim dhe 25 mijë € e tjetrin 1 vit burgim e 10 mijë € Foto: Ilustrim

Aktgjykimi është shpallur të premten në Gjykatën Themelore në Prishtinë nga kryetarja e trupit gjykues, gjykatësja Suzana Çerkini me anëtarë gjykatësit, Valon Kurtaj dhe Mentor Bajraktari, raporton “Betimi për Drejtësi”.

Remzi Jahiri u dënua për veprën penale “fajde” në vazhdimësi ndërkaq Dudi për “ndihmë në kryerjen e veprës penale të fajdes”.

Po ashtu, gjykata konfiskoi sendet nga të akuzuarit sipas vërtetimit mbi sekuestrimin e atyre sendeve.

Gjithashtu, gjykata njoftoi palët e pakënaqura për të drejtën e ankesës në afat prej 30 ditësh pasi që aktgjykimi të pranohet tek palët në formë të shkruar.

Sipas aktakuzës së Prokurorisë Speciale, të ngritur më 22 prill 2022, Remzi Jahiri ngarkohet se ka shfrytëzuar gjendjen e rëndë financiare të të dëmtuarve Valon Maliqeviq, Drilon Maloku, Liridon Berisha dhe Valon Krasniqi, duke u dhënë para me fajde në shuma të ndryshme, me kamatë mujore e duke pranuar para në shuma dukshëm joproporcionale.

Ndërsa, për të akuzuarin Hilmi Dudi thuhet se nga viti 2018 deri më 24 tetor 2019, në restorantin e “Petrol Company” në Fushë-Kosovës, ka ndihmuar të akuzuarin Jahiri në dhënien dhe marrjen e parave për të dëmtuarit e lartcekur, në atë mënyrë që sa herë të dëmtuarit kanë marrë paratë si në dispozitivin e aktakuzës, si dhe kanë kthyer paratë nga i akuzuari Jahiri, prezent ka qenë edhe i akuzuari Dudi.