Komuna e Suharekës Hap Rrugën për Shërbime të Reja Digjitale me Nënshkrimin e Planit Rregullues të Hollësishëm

22.06.2024

Komuna e Suharekës do të bëhet e para në Kosovë që ofron një shërbim të ri digjital, duke nënshkruar kontratën për hartimin e Planit Rregullues të Hollësishëm për dy zona të rëndësishme ekonomike dhe industriale: Zona Ekonomike Duhël dhe Zona Industriale në Shirokë.

Komuna e Suharekës Hap Rrugën për Shërbime të Reja Digjitale me Nënshkrimin e Planit Rregullues të Hollësishëm Foto: Ilustrim

Ky hap i rëndësishëm për zhvillimin urban dhe ekonomik u bë publik nga kryetari i komunës, Bali Muharremaj.

Ky projekt ambicioz do të përfshijë gjithashtu digjitalizimin e Planit Zhvillimor Komunal (PZHK) dhe Hartës Zhvillimore Komunale (HZK). Përmes këtij procesi, qytetarët do të kenë mundësinë të aplikojnë për leje ndërtimore online përmes sistemit të ri E-Leja. Ky sistem do të thjeshtëzojë procedurat burokratike dhe do të rrisë transparencën dhe efikasitetin në shërbimet publike.

Përfitimet e Planit Rregullues të Hollësishëm

  1. Zhvillimi Ekonomik i Zonës Ekonomike Duhël: Kjo zonë pritet të bëhet një qendër e rëndësishme për investimet dhe zhvillimin ekonomik, duke ofruar mundësi të reja për bizneset dhe komunitetin lokal.
  2. Plani Rregullues i Zonës Industriale Shirokë: Me rregullimin e kësaj zone, do të krijohen kushte më të mira për industrinë dhe fabrikat, duke ndihmuar në krijimin e vendeve të reja të punës dhe përmirësimin e infrastrukturës industriale.
  3. Digjitalizimi i PZHK dhe HZK: Ky proces do të modernizojë mënyrën se si komunat menaxhojnë zhvillimin urban dhe do të lehtësojë qasjen e qytetarëve dhe bizneseve në informacione të rëndësishme për planifikimin dhe ndërtimin.
  4. Aplikimi Online për Leje Ndërtimore: Sistemi E-Leja do të bëjë të mundur që qytetarët të aplikojnë për leje ndërtimore nga komoditeti i shtëpive të tyre, duke eliminuar nevojën për vizita fizike në zyrat komunale dhe duke shpejtuar procesin e miratimit.